Rechtsgebieden

Strafrecht

S

Hebt u of een familielid een dagvaarding of een oproep voor verhoor ontvangen? Is een familielid van u aangehouden, neemt u dan contact op met het kantoor van Mr. Rozenbeek. Het kantoor verleent bijstand aan verdachten van o.a. levensdelicten (moord en doodslag), geweldsmisdrijven, zedenzaken, Opiumwetdelicten (o.a. hennepkwekerijen, invoer verdovende middelen, handel in), diefstal, inbraak, beroving, overval, fraude, wapens (o.a. handel, voorhanden hebben, bezit), ontzegging rijbevoegdheid, invordering rijbewijs, mensenhandel, ontnemingszaken etc.

Bestuursrecht

B

Problemen en geschillen met de Belastingdienst, de gemeente, het CBR, het UWV? Informeert u dan bij Mr. Rozenbeek naar de (procedurele)mogelijkheden die u hebt. Bezwaar en beroep tegen o.a. de intrekking, beeindiging en terugvordering van een uitkering, tegen besluiten van het CBR (rijbewijs zaken), tegen besluiten van de Belastingdienst etc.

Kantoor

De advocaat

#

Mr. Rozenbeek is afgestudeerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en heeft de opleiding Specialisatie Strafrecht aan het Willem Pompe Instituut te Utrecht met goed gevolg afgerond. De praktijk bestaat uit het algemene strafrecht, het jeugdstrafrecht en bestuursrecht. Daarnaast beklag- en beroepszaken bij de Commissies van Toezicht van de gevangenissen en bij de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ).

Het werkterrein

#

Rozenbeek Advocatuur is gespecialiseerd in het strafrecht en houdt zich daarnaast bezig met bestuursrechtelijke zaken. Mr. Rozenbeek werkt landelijk en verleent bijstand vanaf het eerste moment, in alle fases van het proces. Naast zittingen bij de straf- en bestuursrechter (politierechter, meervoudige strafkamer, gerechtshof en Raad van State) wordt door Mr. Rozenbeek ook bijstand verleend bij o.a. de beklagcommissies van penitentiaire inrichtingen (Penitentiair recht), de kantonrechter, het CBR, de Belastingdienst, de gemeente en het UWV.

Kosten

#

Rozenbeek Advocatuur behandelt zaken op betalende basis en op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (pro deo). Of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde bijstand is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Indien u niet voor gesubsidieerde bijstand in aanmerking komt, zullen prijsafspraken gemaakt worden. In de regel op basis van een uurtarief, maar in sommige vastomlijnde zaken kan ook een vaste prijsafspraak worden gemaakt.

Contact

#

Rozenbeek Advocatuur
Bloemendaalseweg 139
2061 CH Bloemendaal
t. 023-57 47 385
m. 06-54220720
e. rozenbeek@rozenbeekadvocatuur.nl

KvK.: 57580049

© 2020 Rozenbeek Advocatuur | Strafrechtadvocatuur.info | Rozenbeekadvocatuur.nl

Privacyverklaring | Algemene voorwaarden